YAPILMASI HEDEFLENEN VOYD PROJELERİ

VOYD’un Aralık 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında altyapısını oluşturup aşama aşama hayata geçireceği çalışmaları, “Türkiye Yerel Açık Veri Endeksi Projesi, Derli Veri Projesi, I.Veri Gazeteciliği Konferansı, Veri Okuryazarlığı E-Eğitimi Projesi, Sivil Toplum ve VOYD Üyeleri İçin Açık Veri Savunuculuğu Projesi.”

Proje detayları:

Türkiye Yerel Açık Veri Endeksi Projesi

Yerel yönetimlerin kamuya açık olarak paylaştığı verilerin belirli kriterlere göre inceleneceği Yerel Açık Veri Endeksi oluşturulacak. Belediyelerin ve yerel yönetimlerin şeffaflığın ve hesap verebilirliğin ölçmek için kamuya açık bir şekilde paylaştığı verileri belirli kategorilere göre sınıflandıracak. Oluşturulacak endeks ile belediyelerin paylaştığı veri formatı, hangi konularda, hangi aralıklarla, nasıl bir teknoloji kullanarak veri paylaşımı yaptığı incelenecek.

Derli Veri Projesi

Türkiye’de kamuya açık olarak paylaşılan verilerin inceleneceği ve dağınık kamu verilerinin derli toplu hale getirilmesi için belirli çözümler sunacak. Bunun yanı sıra kamu verilerinin derli hale getirilip açıldığı bir API, açık veri tabanı hizmeti de sunulacak

Veri Konferansı & Veri Gazeteciliği Konferansı

Veri gazeteciliği üzerine teorik ve pratik çalışmaların tartışılacağı hem akademisyenlerin hem de medya mensuplarının katılabileceği Veri Gazeteciliği Konferansı organize edilecek. Özellikle haber merkezlerinin veri odaklı gazeteciliğine entegre edilmesi, veri haberciliğinin gelir modeli, gazeteciliğin açık veri ve veri okuryazarlığı ile ilişkisi, veri etiği gibi alanları kapsayan,akademiyi ve medya sektörünü bir araya getirecek etkinlikler düzenlenecek.

Veri Okuryazarlığı Çevrim İçi Eğitim Projesi

Gençlerin, öğrencilerin, gazetecileri, sivil toplum temsilcilerinin katılabileceği çevrim içi Veri Eğitim Okuryazarlığı projesi düzenlenecek. Çevrim içi eğitim veri gazeteciliği, açık veri, veri görselleştirme ve veri etiği temelli oluşturulacak. Eğitim herkesin erişimine açılacak.

Sivil Toplum ve VOYD Üyeleri İçin Açık Veri Savunuculuğu Projesi

VOYD üyelerine, STK temsilcilerine yönelik kapasite güçlendirme amacıyla geliştirilecek projede açık veri, açık veri yasası, açık hükümet yasalarına yönelik uygulamalı çalışma yürütülecek. STK temsilcilerinin açık iletişim / savunuculuk becerilerini geliştirmek ve bu STK’ların şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirmesi açık veri eğitim kataloğu ile kalıcılaştırılacak .

Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD)

Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD), Türkiye'de veri okuryazarlığı, açık veri, açık hükümet, veri gazeteciliği, veri görselleştirme gibi alanlarda çalışmalar yapar, materyaller üretir, eğitimler düzenler.

Bize Ulaşın

 • Adres

  Veri Okuryazarlığı Derneği(VOYD)
  PTT Üsküdar Merkez Şubesi PK: 63 -Üsküdar /İstanbul

  Ofis
  Burhaniye Mahallesi, Çamlıca Cad.Ihlamur Villaları No: 28/F 

 • Telefon +90 216 606 14 27
 • E-mail