Kategoriler

Bir çokları teoride bu düşünceye katılırken, kanıt da ister. Nesta ve ODI’nin yeni raporu açık verinin bu etkisine kanıt sunuyor. Raporu analiz eden PwC , açık veri programlarının etkisini inceledi ve programın 10 katı bir getiri sağlayacağını (3 yıl için her 10 pound için 1 pound yatırım yapılırsa), Birleşik Krallık için 10.8 milyon pound gelir getirceğini tahmin ediyor.

The Open Data Challenge Series Method

Ekonomistler, açık verinin bu getirisini açıklamak için Bilgi AsimetrisiDağıtım Etkinliği ve Ağ Etkisi gibi kavramları kullanıyor. Bazıları açık verinin anlaşmazlıkları azalttığını ve piyasaların anlaşmazlıkların az olduğu ortamlarda daha iyi çalıştığını söyleyebilir.

Daha basit bir şekilde açıklarsak, veriyi açık bir şekilde paylaşarak, yayınlayarak var olan kaynaklarımızı daha iyi kullanabilir ve yeni ürün ve hizmetler yaratabiliriz. Bunların ekonomiye devasa etkileri olabilir — Bu ürün ve hizmetler, insanların toplu taşıma tercihlerinden, yeni evlerini nerede kuracaklarına ve akıllı cihazlarından hava durumunu kontrol etmelerine kadar bir çok konuda yardımcı olabilir.

Artan kanıtlar açık verinin kullanımını ölçüyor ve bir takım çalışmalara ve farklı yaklaşımlara dayanarak ülkelerde ve sektörlerde açık verinin etkisini gösteriyor.


Makroekonomik Araştırmalar.

Makroekonomik çalışmalar değişimin bir ekonomi üzerinde etkisini bir bütün olarak tahmin eden modeller oluşturur. Bu modeller ülkeleri ve coğrafyaları farklı boyutlarda ele alır ve tüm ekonomi göz önünde bulundurulduğunda genelde büyük sayılar ortaya çıkar. Bu sayıların karşılaştırabilir olması için odaklanılan ekonomiyi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’nın yüzdesi olarak düşünmek kullanışlı olacaktır.

Aşağıdaki tabloda açık verinin faydasını ölçümleyen en sık alıntılanan çalışmalarda olduğu gibi

Kaynaklar: EU Commission | Shakesphere | McKinsey | Lateral Economics

Araştırmaların yöntemleri farklı olmasına rağmen, çalışmalar benzer ekonomik etkiler için finansal bir değeri belirler; tüketicinin daha iyi karar alması, optimize edilmiş işletme operasyonları ve mevcut ve yeni altyapıdan elde edilen değeri maksimize etmek gibi.

McKinsey’nin araştırmasına göre, tüm sektörlerdeki veriler küresel GSYİH’nın% 4.1'i kadar potansiyel getiriye karşılık geliyor. Kamudaki açık verilerin değerine odaklanan bu çalışmalara göre açık veriler yalnız başına ekonominin % 0,4 ile % 1,5 arasında değişen Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya denk geliyor. Gerçekten de İngiltere’de yapılan araştırmalar, gelecekteki faaliyetlerin tüm etkilerini degerlendirme güçlüğünden dolayı kamu sektöründeki daha düşük fiyatlardan elde edilen kazanımları hafife alabileceğimizi ortaya koydu.

Büyük rakamlar üst-düzey analizler için yararlı olabilir. Ama bazıları yukarıdan aşağıya ve geneleştirilmiş modellere meydan okuyarak makroekonomik araştırmaların güvenilirliklerini sorguluyor.

Daha detaylı çalışmalar, açık verilere ilişkin güçlü iddiaları, benzer makroekonomik yaklaşımlarla desteklemektedir.

Mikro Ekonomik Araştırmalar

Mikro ekonomik çalışmalar detaylı olarak genelde spesifik bir sektörde bireylerin davranışlarına ve örgütlere odaklanır. Belirli tipteki açık verilerin etkilerine odaklanan bir dizi mikro ekonomik araştırma yapılmıştır.

Örneğin, dünya yüzeyinin uydu görüntüsünü içeren ABD Landsat veri seti üzerinde yapılan bir çalışma, veri setinin yalnızca 2011'de açıkça kullanılabilir hale getirilmesinin yıllık ekonomik getirisi 2,19 milyar dolar olduğunu gösterdi.

Danimarka adres verileri araştırmasına göre 2005–2009 yılları arası sadece çeyrek (0,25) milyon avro’luk yatırım, 60 milyon avro’luk bir getiri sağladı.

İngiltere’de, Londra ulaştırma otoritesi (TfL) verilerini yayınlama konusunda bir rapor hazırladı. Bu rapor, bilgiye daha iyi erişim sayesinde yolcuların tasarruf ettiği zamanın değerinin 2012 yılında 15 milyon pound ila 58 milyon pound arasında olacağı sonucuna varmıştır.

Çevre planlama konusunda uzmanlaşmış çok uluslu bir şirketi olan Arup, sadece dijital ulaşım uygulamalarının geliştirilmesi yoluyla kamuda açık verilerin küresel olarak 720 milyar dolarla 920 milyar dolar arasında gelir üretilebileceğini belirten bir rapor yayınladı.

Bu çalışmalar örneklerden davranışların tahmin edildiği daha çok ‘aşağıdan yukarıya’ bir yaklaşım benimsiyor. Vaka incelemeleri aracılığıyla bu spesifik örnekleri daha yakından inceleyebiliriz.

Vaka Çalışmaları

Vaka incelemeleri, araştırmalardan bireysel kanıtlar sunar, genellikle bir organizasyonun veya aktörün deneyimine odaklanır. Daha sonra daha yaygın olarak tahmin edilebilen bir hikaye anlatmak için kullanılabilir.

Weather insurance underwriters Climate Corporation were bought by Monsanto for $930m in 2009 — CC BY 2.0 — Holly Victoria Norval

Tarımda Monsanto’nun Climate Corporation şirketini 930 milyon dolara satın alması ABD Landsat verilerinin açılmasıyla yaratılan değerin en somut göstergesi oldu. The Climate Corporation, 10 trilyon simülasyon veri noktasını oluşturmak için kapsamlı hava ve jeolojik açık verileri alıp kullanır. Şirket hava durumu sigortasını çiftçiler için sağlama almak ve 3 trilyonluk küresel tarım sektörünü aşırı hava olaylarından korumak için bu verileri kullanıyor.

Benzer şekilde, yaygın olan Citymapper uygulaması, TfL ve Arup tarafından tahmin edilen ekonomik değerin gösterilmesine yardımcı oluyor. Citymapper, şu anda 29 ilde toplu taşıma önerileri sunuyor. Ayrıca genel müdür Omid Ashtari yakın zamanda “Citymapper’ın (İngiltere’de) açık verinin varlığı nedeniyle oluşturuldu. Açık veri, üzerinde çalıştığımız şeyin temel omurgasıdır” dedi.

İspanya’da Citymapper gibi en az 150 şirket, 2012 yılında yaklaşık 4000 kişiye istihdam sağlayarak, ülkenin veri portalı aracılığıyla yayınlanan verileri kullanarak ürün veya hizmetler sattığı belirlendi. Pew Research, açık verilere dayanan benzer ürün ve hizmetlerin yaygın bir şekilde kullanılmasını, akıllı telefon kullanan Amerikalıların en az% 84'ünün açık verilerini telefonlarının uygulamaları yoluyla kullandıkları bulgusuyla gösterdi.

ODI (Open Data Institute — Açık Veri Enstitüsü) tarafından bu yıl yapılan araştırmalar, Birleşik Krallık’ta açık veriler kullanan, üreten veya yatırım yapan, yıllık 92 milyar pound ciro ile çalışan büyük ve küçük 270 şirket tespit etti.

ODI’nin kendisi, yeni kurulan şebekesi yoluyla üretilen 50'den fazla iş ve 9 milyon pound üzerinde gelir belirledi. Web sitemizde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Açık Verilerin Kanıtlanmış Bir Ekonomik Etkisi Var

Vaka incelemeleri, sadece açık verilerin sunulduğu sektörlere yönelik bilgi sağlamasına rağmen, mikro ve makroekonomik çalışmaların ve ekonomik teorinin daha geniş kapsamlı bulgularını güçlendirir. Özellikle açık veriler benimsenmeye devam ederken, daha fazla sektörde benzer kanıtların ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Açık verinin değerini anlamak için rakamlar, yöntemler, araştırmacılar, ülkeler ve motivasyonlar değişebilirken, kanıtın ağırlığı açıktır. Açık veriler yeniliğe katkıda bulunur ve kanıtlanmış ve önemli bir ekonomik etkiye sahiptir.


Bu yazı Jenni Tennison ve Jack Hardinges tarafından yazılmıştır. Yazının orjinaline Açık Veri Enstitüsü (ODI)’nin medium hesabından ulaşabilirsiniz
Çeviri: Sadettin Demirel VOYD YK Üyesi