Kategoriler

Gitbook’ta hazırlanmış olan Açık Veri İlkeleri Ölçüm Rehberi herkesin erişimine açık.  Ölçüm rehberi hükümetlere, sivil topluma, veri gazetecilerine, araştırmacılara Açık Veri İlkelerine dayanarak açık veri faaliyetlerini ölçmelerine  yardımcı oluyor ve kolaylık sağlıyor. Rehberde yer alan ilkeler mevcut açık devlet veri ölçüm araçlarına göre nasıl değerlendirildiği – ölçülebilen taahhütlere, ölçülemeyen taahhütlere ve mevcut boşluklara odaklanmaya yönelik çalışmalarda kolaylık sağlıyor.Her bir ilke için kapsamlı olarak  küresel gösterge tablolarının analiz edilmesine örneklere vererek yardımcı oluyor. Analiz edilmesini sağlıyor.

6 prensibin kapsamlı olarak yer aldığı rehberde  şu bölümler var:

Introduction
Purpose of the Measurement Guide –Rehberin Oluşturulma Nedeni
Five open data measurement tools –5 Açık Veri Ölçüm Aracı
Measuring the Open Data Charter principles –Açık Veri İlkeleri Prensiplerini Ölçme
PRINCIPLE 1 — Open by Default –Varsayılan Olarak Açık
PRINCIPLE 2 — Timely and Comprehensive –Zamanında ve Kapsamlı
PRINCIPLE 3 — Accessible and Usable-Erişilebilir ve Kullanılabilir
PRINCIPLE 4 — Comparable and Interoperable –Karşılaştırılabilir ve Birlikte Çalışabilir
PRINCIPLE 5 — For Improved Governance and Citizen Engagement-Geliştirilmiş Yönetişim ve Vatandaş Katılımı İçin
PRINCIPLE 6 — For Inclusive Development and Innovation – Kapsayıcı Kalkınma ve İnovasyon İçin
Appendix