Kategoriler

Başkan Trump bugün, ABD federal kurumlarının hassas olmayan tüm devlet bilgilerini (federal olarak finanse edilen araştırmalar da dahil olmak üzere) açık veriler olarak yayınlamasını gerektiren, kapsamlı ve hükümet çapında bir görev olan Açık, Kamusal, Elektronik ve Gerekli (Open, Public, Electronic and Necessary, OPEN) Hükümet Veri Yasası'nı imzaladı. 

Gerçekten bir dönüm noktası geliştirme aşamasında, yasa tasarısı federal hükümetin Açık Veri'ye olan bağlılığını ve hassas olmayan tüm devlet verileri için “varsayılan olarak açık” politikasını kalıcı kılmaktadır. Bu düzenlemeyle, Başkan Obama’nın 2013 Veri Politikası Memorandumu’nun temel noktaları yasalaşıyor. Topluluğumuz için belki de en önemli nokta, tasarının, açık veri uygulamalarının ABD kurumları arasında uygulanmasının standartlaştırılmasına yardımcı olacak açık lisans gereksinimlerinin güçlü bir tanımını da içeren kilit terminolojinin önemli tanımlarını sunuyor olmasıdır. Bu, özellikle araştırma verileri için veri paylaşımı uygulamalarını uyumlu hale getirme çabalarımız için yararlı olacaktır.

Özellikle, Kanıta Dayalı Politika Oluşturma Yasası'nın daha geniş Vakıflarının II. Başlığına dahil edilen OPEN Hükümet Verileri Yasası:


•    Federal olarak finanse edilen araştırma verileri dahil olmak üzere, varsayılan olarak açıklanacak tüm hükümet verilerinin temel beklentilerini belirler;
•    Bir ajans tarafından sunulan ve makine tarafından okunabilen devlet verilerinin, açık bir formatta ve açık lisanslar altında yayınlanmasını ister;
•    Gizlilik ve ulusal güvenlik kaygıları için koruma sağlar; ve,
•    Veri yönetişimi ve uygulama sorumlulukları ile federal kurumlarda Baş Veri Yöneticisi (Chief Data Officer, CDO) pozisyonunu kurar ve resmileştirir.

Tasarının bölüm bölüm özeti İngilizce olarak burada bulunabilir.

Eski Konuşmacı Paul Ryan (WI-R), Senatör Patty Murray (WA-D), Brian Schatz (HI-D), Ben Sasse (NE-R) ve Temsilci Derek Kilmer (WA-D) dahil olmak üzere bu yasa için destek ve baskı yapan Senato ve Temsilciler Meclisindeki iki taraflı liderlere borçluyuz. Bu yasanın geçmesi, onların yasama uzmanlığı olmadan ve 115'inci Kongrenin son anları boyunca devam edilmeden mümkün olmazdı. Tümünün, bu yasayı savunan motive edici faktörler olarak olumlu toplumsal ve ekonomik getirileri işaret etmesi önemli bir rol oynadı.

Bu güçlü iki taraflı kongre desteğiyle, tasarı, devletin verimliliğini ve hesap verebilirliğini arttırmanın yanı sıra inovasyonu ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için bir strateji olarak açık kullanımın gücünün giderek daha iyi anlaşıldığını gösteriyor.

Ayrıca, bu tasarıdaki Kongre savunuculuğu çabalarına öncülük eden Veri Koalisyonundaki (Data Coalition) meslektaşlarımızın liderliğine minnettarız. SPARC, özellikle topluluğumuzun perspektifini ve bu gibi mevzuat konusundaki menfaatlerini güçlendirmek amacıyla 2016 yılında Koalisyona katıldı ve üyeliğin bu kadar kritik faydalar sağladığını görmekten heyecan duyuyor.

SPARC, idare ile birlikte, federal kurumlar ve konvansiyonel yasa tasarısının sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kongre aracılığıyla çalışmayı dört gözle bekliyor. Bunun 2019'daki birçok “Açık” kazanımın yalnızca ilki olduğunu umuyor ve bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen her şeyi yapma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.
 


Çeviri: Berke Kesici / VOYD Üyesi