Kategoriler

Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD)’un  I. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da yapıldı


 

12:30’da başlayan Genel Kurul toplantısı açılış konuşması ve dernek hakkında kısa bilgi ile başladı. Kayıtlı 47 üyenin 30’unun  katıldığı toplantı iki saat sürdü. VOYD YK üyesi Hazal Engin’in Divan Başkanlığını yaptığı Genel Kurulda, görev yapacak olan  Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri oylandı ve oy çokluğuyla ibra edildi.

Genel Kurulda ilk olarak Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına oybirliği ile Hazal Engin seçildi. Divan Başkan Vekilliğine  İrem Oran, yazmanlığa (katipler) Sema Kahriman  ve Pınar Şahin seçildi.

Genel Kurul Başkanlık Divanı seçiminin ardından  Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Dağıtılan liste açık oylamaya sunularak onaylandı ve imzalandı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına oybirliği ile Pınar Dağ, Dernek Yönetim Kurulu  Başkan Yardımcılığına Sadettin Demirel, Dernek Yönetim Kurulu Genel Sekreterliğine Ayşegül Engür, Dernek Yönetim Kurulu saymanlığına Gökhan Bayraktar  seçildi.

VOYD  Yönetim Kurulu üyeleri

Açık oylama ve oyların açık tasnifi sonucunda Yönetim Kurulu tüm asil üyeliğine böylece Pınar Dağ, Sadettin Demirel,  Ayşegül Engür,  Gökhan Bayraktar, İrem Oran, Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Hazal Engin, Yasemin Akbulut seçildi.

Yönetim Kurulu yedek üyeliğine Sabri Eğe, Faruk Aydıner, Fırat Erdoğmuş, Sema Özcan, Meltem Aygün , Yusuf Dahi , Mehmet Atakan Foça , Onur İzli seçildi.

Denetleme Kurulu asil üyeliğine Nurhan Kavaklı, Murat Akşit, Nuray Yılmaz Sert seçildi. Denetleme Kurulu yedek üyeliğine Mutlu Binark, Mehmet Adil Yalçın, Hanifi Kurt seçildi.

Oylama tamamlandıktan sonra derneğin kurulduğu 20 Temmuz  2018’den tarihinden 28 Ekim 2018 tarihine kadar yapılan faaliyetler ve ilerleyen aylarda yapılması planlanan faaliyet takvimi  hakkında bilgi verildi.

Toplantının kapanışı ise gazetecilik, yeni medya, veri bilimi, bilgisayar mühendisliği, gıda mühendisliği, yazılım, tasarım gibi farklı disiplinlerden gelen üyelerin kendilerini tanıtması ve VOYD'dan beklentilerine yönelik temenni ve önerilerinin paylaşımları ile son buldu.

VOYD  Hakkında

Türkiye’ye veri okuma-yazma, veriyi analiz etme ve veriden değer yaratma becerilerini kazandırmayı hedefleyen Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) 8 kişiyle resmi olarak 20 Temmuz 2018’de İstanbul’da kuruldu.

Açık Veri, Veri Gazeteciliği, Veri Görselleştirme alanlarında hem tez yazmış hem lisans hem yüksek lisans eğitimi almış 8 kişiden oluşan veri ekibinin kurduğu VOYD’a  üye alımları başladı. Pınar Dağ, Sadettin Demirel, Ayşegül Engür, Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Gökhan Bayraktar, İrem Oran, Yasemin Akbulut, Hazal Engin’den oluşan VOYD veri ekibi;  proje üretmek isteyen, Türkiye’de veriyi kullanma bilincini çok yönlü geliştirmeye katkı sunmak isteyen herkese açık.

Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD), verinin her geçen gün önem kazandığı dünyamızda veri okuryazarlığı ve alt kategorileri olan veri yönetişimi, açık veri savunuculuğu, açık veri, açık lisans, veri etiği, açık hükümet, açık erişim, açık kaynak kültürü, veri gazeteciliği, veri görselleştirme, veri bilim, veri madenciliği, veri doğrulama, veri analizi, istatistik, blok zinciri teknolojisi ve algoritmaların denetlenmesi ve şeffaflığı gibi alanlarda çalışmalar yaparak bu alanları doğru tanıtmayı ve sağlam bir literatür oluşturmayı hedefliyor.