Kategoriler

Açık Veri Günü kapsamında, Open Data Institute tarafından güçlü veri ekonomisi yaratmaya dair bir video paylaşıldı. Videoda, ODI CEO’su Jeni Tennison, veri ekonomisinin güçlenmesinde gerekli olan çeşitli noktalara dikkat çekiyor. Tennison; altyapı, veri becerisi ve yenilik faktörlerinin temel taşlarını oluşturduğundan bahsederken, açık ve şeffaf olmanın gücüne de dikkat çekiyor.

https://youtu.be/ANZEcfRQ2rs

Veri altyapısı, güçlü bir veri ekonomisinin kalbinde yatıyor

Ulaşım için kullandığımız altyapının farkında değiliz, ancak bu altyapıda herhangi bir bozulma, hepimizin hayatını olumsuz etkiliyor. Jeni Tennison, veri altyapısının da ulaşım altyapısı kadar önemli olduğunu vurguluyor. Verinin hem vatandaşların kullanacağı duruma gelmesi, iş sektöründe yatırım kararlarını etkilemesi ayrıca, devletin karar mekanizmasında da büyük etki sahibi olması; veri altyapısının güçlü olması gerektiğine işaret ediyor. Yapılan yatırımlardan, devletin nereye okul, hastane inşa edeceğine kadar kararlarda veri, hayati önem taşıyor.

 

“Yollar gideceğimiz yeri bulmamıza, veri ise vereceğimiz kararı bulmamıza yardımcı oluyor.”

Veri becerileri

Veri becerisi, bir e-tablodan hikaye çıkarmaktan öteye gidebilmeli. Veri okuryazarlığının basit formları tüm toplumda olması gereken bir özellik ve bu toplumun gerçek olan ve olmayan durumları birbirinden ayırmasını kolaylaştırıyor. Tennison, verdiği örneklerde sosyal medyada karşılaştığımız reklamların, toplumun daha iyi işlemesi için yapılan araştırmaların, sağlık hizmetlerine ödediğimiz ücretler gibi birçok işlemin temelinde verinin yattığından bahsediyor.

“Veriyi açık hale getirip bir şeyler ortaya çıkmasını ummak yeterli değil.”

Açık veriden maksimum yararı alabilmek için, açık veri kullanımın teşvik edilmesinden bahseden Tennison; Open Data Institute’da yapılan kampanyalardan bahsediyor. Open Data Challenge’da, sosyal sorunlara cevap verebilecek güçlü ve sürdürebilir açık veri yaratmak fikri teşvik ediliyor. Tüm bunlar, etki yaratma odaklı yeniliğin birer parçası olarak görülüyor. Açık verinin herkesin yararlanabileceği hale gelmesinde Tennison’ın özellikte dikkat çektiği üç nokta var. Bunlar eşitlik, etik ve katılımın artması.

Eşitlik

Veri ekosistemi, herkesin yararlanabileceği hale gelmeli. Veriyi elinde bulunduran şirketler, bulundurdukları bilgiden para kazanır hale gelirse; tüm süreçler zengini daha zenginleştirmeye yönelik çalışmaya başlar. Verinin bu yönde manipülasyonu engellemek için, verinin ulaşılabilir olması önem taşıyor.

Etik

Verinin kullanımında güven yoksa, veriden en fazla verimi almak mümkün olmuyor. Veri toplanma sürecinin etik olması, toplanan verinin kullanımının etik olması, veri süreçlerine olan güveni artırıyor. Bu güvenin oluşmasında en büyük payı ise tüm süreçler hakkında açık ve transparan şekilde ilerlemek alıyor.

“Organizasyonların kişisel verilerimizin güvenliği ve yönetimi konusunda açık olması, veriye olan güvenimizi artırıyor."

Veri, sadece elit kesimin elinde bulundurduğu bir güç değil; herkesin anladığı, katılım gösterdiği ve söz hakkının olduğu bir şey olmalı. Açık veri, açık kaynak, açık erişim tüm süreçleri daha eşit hale getiriyor. Açık ve transparan olmak ise, etik olmayı beraberinde getiriyor. Açık ve olmak, toplumun veri kullanma gibi konulara katılımını da artırıyor.


Çeviri: Işıl Yarımoğlu / @isil_y

Orijinal Kaynak: http://theodi.org/blog/open-data-day-how-to-build-a-strong-data-economy