Kategoriler

Veri gazeteciliğinin kamu yararı taşıyıp, taşımadığı noktasında sıklıkla tartışmalara rastlıyor olsak da Hindistan merkezli veri gazeteciliği girişimi Indiaspend örneğinde veri ile çalışmanın kamu yararını açık bir şekilde görmek mümkün. Indiaspend'in faaliyetlerini, izlediği stratejiyi ve kullandığı araçları üyemiz Sema Kahriman VOYD Blog için inceledi.

İnceleme: Sema Kahriman / VOYD Üyesi


VOYD’un veri gazeteciliği metotlarını kullanan haber merkezlerini inceleme serilerinin ilkini IndiaSpend ile başlatıyoruz. Bu ve benzeri inceleme yazılarını her Pazar düzenli olarak VOYD blogdan/veri bülteni üzerinden okuyabilirsiniz.  

Hindistan, bir milyardan fazla nüfusuyla dünya nüfusunun %17’sini oluşturuyor. Böyle yoğun nüfuslu bir ülkede yaşanan sorunlar hakkında halkı bilgilendirmek ve çözüm arayışı içinde olmak epey emek gerektiriyor. Özellikle genç nüfusa ulaşmak isteyen IndiaSpend, “veriyi heyecan verici kılmak” ve gençlerin ilk başvuracakları kaynak haline getirmek için çalışıyor. Bir kamu yararı gazeteciliği girişimi olan IndiaSpend, 7’si kadından oluşan 15 kişilik küçük ekibi ile Hindistan’ın temel sorunlarını göz önüne sermek için veriden yararlanıyor. Ethiraj aynı zamanda The Spending & Policy Research Vakfının kurucusu. IndiaSpend, bu vakfın bir projesi ve kâr amacı gütmeyen bir girişim. The Independent and Public-Spirited Media Vakfı (IPSMF), The Spending & Policy Research Vakfı’nın sponsoru ve kamu yararı taşıyan rapor ve içerikler için fon sağlıyor.

‘Kritik veriye odaklanmak’

India Spend, Bloomberg TV Hindistan'ın eski Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Govindraj Ethiraj tarafından 2011 yılında kuruldu. Kurum, açık veri ile Hindistan’da daha iyi bir yönetişim, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamaya çalışıyor. Eğitim, sağlık, ekonomi, tarım ve yönetişim alanlarında çalışmalar yapan India Spend, “Ülkenin önemli siyasi konularına ilişkin nesnel görüşlere ve veri liderliğindeki tartışma ve analizleri teşvik etmesine yardımcı olabilecek kritik verilere odaklanmak için bir ihtiyaç ve fırsat olduğunu” söylüyor.

Sorunları araştırıyor

IndiaSpend, Hindistan’ın temel sorunlarını araştırıyor. Bu sorunları Earthcheck (doğa), Healthcheck (sağlık), Educationcheck (eğitim), Gendercheck (cinsiyet), FactChecker (doğrulama) ve India Governance Report (Hindistan hükümeti raporları) kategorilerinde ele alıyor. Ülkenin temel sorunlarını araştırarak görünür kılan IndiaSpend’in okurları; ekonomistler, medya çalışanları ve merak edenlerden oluşuyor. Kadınların iş hayatına katılımı, ineklere şiddet, çocuklara şiddet araştırmaları ve nefret söylemi izlencesi ile toplumsal bilinci geliştirmeye çalışıyor. Kurum, veri toplayarak yaptığı araştırmaları farklı araçlarla görselleştirerek sunuyor.

Çalışmalar sonuç verdi

IndiaSpend’in çalışmalarının 2017’de ne tür sonuçlar verdiğine baktığımızda veri gazeteciliğinin kamu yararı noktasındaki etkisini görmüş oluruz. Hindistan’ın Assam eyaletinde çok sayıda insan haksız yere vatandaşlıktan çıkarıldı. IndiaSpend’in bu konuda yaptığı araştırma, daha önce yapılan araştırmaların yetersiz kaldığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırma üzerine Hindistan’ın ‘Ulusal İnsan Hakları Komisyonu’ Assam Belediyesi hakkında bir bildiri yayınladı.

IndiaSpend, Hindistan’da artan nefret suçlarını rapor ediyor. İnek ve dinlere ilişkin suçları rapor eden ilk kaynak oldu. Hindistan’da engelli bireylerin eğitim ve istihdam açısından nasıl yaşadıklarını inceleyen araştırması ile Special Jury Ödülünü aldı.Hindistan’daki köy merkezlerinde kadınların kariyer hikayelerini araştırarak medyanın ilgisini çekti. Gazeteciler bu kadınların hikayeleriyle ilgilenmeye başladı.
Hindistan’ın kötü sağlık sistemini konu alan araştırmasında erken yaşta evlendirilen kadınlar gebe kaldıklarında çok zayıf olmaları nedeniyle bebeklerinin de olması gerektiğinden daha zayıf dünyaya geldiklerini ve bunun sonucunda hastalıklara karşı dirençsiz kaldıklarını ortaya koydu.

IndiaSpend veriyi heyecan verici hale getiriyor

Kurum, veriyi çoğunlukla Infogram ve Tableau araçlarını kullanarak görselleştiriyor. Infogram, geniş seçenek sunan bir veri görselleştirme aracıdır. Basit kullanımı nedeniyle çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. İnfografikler, raporlar, diyagramlar ve haritaları kolayca oluşturma ve paylaşmaya olanak veriyor. Aynı zamanda nasıl görselleştireceğinizi de öğreten kılavuzlar ile aracı kullanmak daha da kolaylaşıyor.

Tableau, veriyi paylaşma ve anlamlandırmaya yarayan ve kullanımı oldukça basit bir uygulamadır. Aracı kullanmakta sorun yaşamanız durumunda resmî sitesinde eğitici videolar yer alıyor. Bu videolar ile aracı kolaylıkla kullanabilir ve veriyi etkili biçimde görselleştirebilirsiniz.