Kategoriler

Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Kalite Kurulu Dış Paydaş Kurumu Oldu. 

Bu paydaşlık kapsamında aşağıdaki maddelerde karar kılınmıştır:

-İletişim Fakültesi ve Veri Okuryazarlığı Derneği yetkililerinin zaman zaman bir araya gelerek Türkiye’deki iletişim eğitiminin niteliğini tartışmaları, 

-İki kurum arasında zaman zaman gerçekleştirilecek toplantılarla İletişim Fakültesinde uygulanmakta olan müfredatın sektörde karşılık bulacak biçimde geliştirilmesi için görüş alış verişinde bulunması. 

-İletişim Fakültesinde verilmekte olan gazetecilik eğitiminin Veri Gazeteciliği bünyesindeki meslek insanlarının desteğiyle sektörün gereksinimleriyle uyumlu hale getirilmesi. 

-İki kurum arasında, dünyada ve Türkiye’de medyanın gidişatını, sorun ve gereksinimlerini ortaya koymaya ve çözüm önerileri üretmeye yönelik panel, sempozyum, konferans vb. nitelikte bilimsel toplantıların düzenlenmesi.  

-Dijital iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımıyla birlikte veri gazeteciliğinin giderek artan önemi konusunda hem iletişim fakültesi öğrencilerinin daha duyarlı ve aktif hale getirilmeleri için ortaklaşa toplantıların düzenlenmesi. 

-Veri gazeteciliği konusunda genel kamuoyuna ve ilgili çevrelere yönelik toplantı, konferans, sempozyum vb. etkinlikler düzenlenerek gerekli farkındalığın oluşturulması. 

-Veri gazeteciliği konusunda yerel basında çalışan gazetecilere yönelik ortak eğitim programları organize edilmesi, 

-İletişim Fakültesi öğrencilerinin staj olanakları konusunda ortak çalışmalar yapılması, 

-İletişim Fakültesinde verilmekte olan eğitime katkı vermek üzere Veri Okuryazarlığı Derneği bünyesindeki meslek insanlarından öğrencilere yönelik ders, seminer, konferans vermek vb. biçimlerde destek alınması, 

-Veri Okuryazarlığı Derneği tarafından gerçekleştirilecek toplantılara (bilimsel veya mesleki) İletişim Fakültesi akademik kadrosu tarafından destek verilmesi,  

-İki kurumun işbirliğinde gazetecilik mesleği, medya sektörü, iletişim eğitimi vb. konularda kısa, orta ve uzun vadeli akademik nitelikte ortak projelerin planlanması.